Välkommen till

Idé Idá AB

Er IT-Konsult sedan 1984

 

Idén Idag, resultat efter överenskommelse

KONTAKT

Drift / Service / Support

Vi kan hjälpa till med allt ifrån "Ax till limpa! eller de delar i kedjan Ni behöver förstärkningar i.

 

Vi har förutom drift i Azure även drift av våra kunders egna maskiner och nät, som beroende på kund administreras ifrån vårt kontor alternativt  hos Er. I den här gruppen finns alltifrån privatpersoner  till stora myndigheter och organisationer.

 

Vi skräddarsyr därför serviceavtal för att på så sätt maximera nyttan.

 

Vi kan självklart hjälpa till med anskaffning av för Er rätt utrustning.

 

Vad behöver Ni?

Idé Idá AB

Idé Idá AB grundades 1984 som firma för att sedan ombildas till AB ett par år senare. Det fanns då inte så många IT-företag.

 

Vi har sedan starten alltid haft kundfokus som högsta prioritet och har därför utvecklats med våra kunder för att i dag stå på 3 ben

 

Projektledning / Beställarstöd för att ta fram rätt maskin och/eller program.

 

Programutveckling för att Er kunskap ska användas på maskinerna

 

Drift / Service / Support så att allt körs på rätt sätt efter Era krav.

Projektledning / Beställarstöd

Här hjälper vi till att avlasta Er och hjälper till med allt ifrån att se till att rätt produkt blir färdig till rätt tid och kostnad.

 

alternativt

 

Så hjälper vi till med analys och krav utifrån Era kunskaper om Er organisation och våra tekniska kunskaper för att kunna landa i rätt system, med såväl hård som mjukvara och allt "där emellan".

 

Hur hjälper vi Er?

Programutveckling

Företaget grundades med tanken att det inte finns ett sätt för alla att arbeta med dator och program.  I våra ögon är det fel att anpassa företagets arbetssätt till ett system.

 

Vi har under årens lopp hjälpt företag att se till att program och maskiner fungerar efter deras  behov och inte efter generella rutiner. Att arbeta på det här sättet under så många år har gett oss unika kunskaper som vi kan ta med oss och bidra med när vi ska hjälpa Er med ert nästa system.

 

Våra kunder finns i allt ifrån små företag  till större organisationer med alltifrån små specialanpassningar till större system, dokumenthantering, lagerhantering, beräkningsmoduler etc.

 

Vad skriver vi för program till Er?

Vilka är vi och vad kan vi göra för för dig

Fjärrsupport

Fjärrsupport är idag det vanligaste alternativet och kan användas så länge användaren  har kontakt med internet.

 

Fjärrsupport finns som övervakad och då installeras en litet program på datorn som hela tiden kontrollerar datorns hälsa och rapporterar om det blir något fel. En tekniker kan då  gå in och åtgärda felet eller eskalera till en tekniker som kommer ut på plats.

 

Övervakad Support

 

Vid oövervakad support så har man programmet installerat eller installerar en version för det aktuella tillfället så avhjälper vi felet tillsammans.

 

Snabbhjälp

 

Avtalssupport

Här skräddarsyr vi avtal som passar Er. Det kan vara allt ifrån tidsbankar, inställelsetid och totalt ansvar för maskiner program, backup och hela driften.

 

Timbank; innebär att i förväg köpa in ett antal timmar för en viss tid, timmar som avropas utöver den fastställda tiden rabatteras.

 

Totalt driftansvar innebär att maskiner byts var tredje år samt använda program uppdateras kontinuerligt, backup sker dels till lokala enheter dels i molnet. Man kan sedan välja om man vill att all service ska ingå eller fjärrservice. Delar förutom förslitnings och förbrukningsmaterial ingå alltid.

 

 

Support på plats

Om felet är omfattande alternativt behöver testutrustning och/eller reservdelar. det kan också vara så att tillgång till internet saknas,  då behövs en tekniker på plats för att avhjälpa felet.

 

Kontakta oss så får vi boka in tid som passar.

 

Supportalternativ

O.B.S.

All vår support kräver att Avtal och/eller ett i förväg uppsatt konto. Kontakta oss så löser vi det.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Meddelande emottaget

KONTAKT

© 2017, Idé Idá AB, Alla Rättigheter